دنیای موقت با ازدواج موقت بسیار هماهنگی دارد

سلام دوستان و برادران و خواهران دینی عزیز:

هدف از ایجاد این سایت تنها خدمت به برادران و خواهران سراسر  کشور عزیزمان ایران است و البته قدم اول ما خدمت به مردم با اخلاق و خونگرم اصفهان است ما در این سایت به فضل الهی قصد داریم تا با رعایت همه مسائل شرعی و قانونی و اخلاقی آن دسته از خانم ها و آقایان مجترمی که خواستار ازدواج موقت هستند و شرایط مناسب این کار را دارند به مورد مناسب ایشان معرفی کنیم بنده خود طلبه ای روحانی هستم اگر خدا قبول کند و مدتهاست در فکر تشکیل چنین سایتی بودم و براییم امنیت و اعتماد متقابل بسیار مهم است.

امیدوارم بتوانم گوشه ای از زمینه سازی ظهور امام زمان علیه السلام را بعهده بگیرم و ایشان از همه ما راضی باشند.
و الی الله عاقبه الامور

گزارش تخلف
بعدی